Rejestracja

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Typ rejestracji

Rejestrując się akceptuję poniższy regulamin

1. Regulamin
Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.e-czytelnia.eu. Korzystanie z serwisu www.e-czytelnia.eu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w postaci Regulaminu.
Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkowników serwisu www.e-czytelnia.eu obowiązuje aktualny Regulamin dostępny na stronach serwisu.
Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.

2. Oferta
Za pośrednictwem serwisu e-czytelnia.eu Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, wpisany do KRS pod numerem 0000439720 oferuje odpłatny czasowy dostęp do publikacji o tematyce technicznej, aktualnych i archiwalnych, wydawanych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w formie drukowanej w czasopismach "elektro.info", "Rynek Instalacyjny", "Izolacje", "Ekspert Budowlany" oraz na stronach www.elektro.info.pl, www.rynekinstalacyjny.com.pl, www.izolacje.com.pl, www.ekspertbudowlany.com.pl, a także w publikacji książkowych wydawanych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna oraz wszelkich innych publikacji, w stosunku do których Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna dysponuje stosownymi uprawnieniami.

Użytkownik będzie mógł skorzystać z czasowego dostępu do zgromadzonych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna publikacji. Publikacje udostępniane są w formie elektronicznej, w postaci czasowego dostępu do opublikowanych na www.e-czytelnia.eu materiałów.
Wyszukanie czasopisma bądź artykułu jest możliwe za pomocą funkcji "szukaj" oraz "wyszukiwanie zaawansowane".

3. Dostęp
Z zasobów udostępnianych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna poprzez serwis e-czytelnia.eu korzystać może Użytkownik, który dokonał rejestracji, ma zasilone konto oraz wykupił abonament na dostęp do publikacji, a po wejściu na strony www.e-czytelnia.eu zalogował się.

Użytkownik, po zasileniu konta i dokonaniu opłaty określonej w cenniku (wykupieniu abonamentu), uzyskuje czasowy dostęp do publikacji  zgromadzonych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, w trybie dobowym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym.

Dobowy dostęp do publikacji oznacza możliwość przeglądania zgromadzonych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna czasopism, a także poszczególnych publikacji książkowych w okresie pełnych 24 godzin od zaakceptowania w systemie dokonanej przez Użytkownika płatności.
Tygodniowy dostęp do publikacji oznacza możliwość przeglądania wybranej publikacji książkowej w okresie pełnych 7 dób od zaakceptowania w systemie dokonanej przez Użytkownika płatności.
Miesięczny dostęp do publikacji oznacza możliwość przeglądania zgromadzonych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna czasopism lub wybranej publikacji książkowej w okresie pełnego miesiąca od zaakceptowania w systemie dokonanej przez Użytkownika płatności.
Roczny dostęp do numerów danego czasopisma ("elektro.info", "Rynek Instalacyjny", "IZOLACJE") oznacza roczną prenumeratę elektronicznej wersji czasopisma.

Dostęp do elektronicznej wersji kwartalnika "Ekspert Budowlany" jest bezpłatny. Nie ma możliwości wydruku artykułów.

4. Kod promocyjny
Kod promocyjny uprawnia do częściowej lub całkowitej zniżki na określony dostęp do wybranych publikacji zamieszczonych w serwisie e-czytelnia.eu. Z kodu  może korzystać wyłącznie osoba, której go przyznano.
Na kod promocyjny składa się hasło, które należy, po zalogowaniu się na stronie www.e-czytelnia.eu, wpisać w okno „Kod promocyjny” i zarejestrować. Kod rejestruje się tylko raz.
Po wyświetleniu się tytułów objętych promocją, należy przejść procedurę wykupu tego dostępu, do którego uprawnia przyznany kod promocyjny.

5. Rejestracja
Rejestracji dokonuje Użytkownik, poprzez wpisanie wymaganych do założenia konta danych identyfikacyjnych. Formularz rejestracji znajduje się w zakładce "Nowe konto". Po wpisaniu wymaganych danych, Użytkownik otrzyma na podany adres elektroniczny e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji konta. Po kliknięciu w przesłany w tym mailu link, konto Użtkownika zostanie aktywowane.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie e-czytelnia.eu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podane przez Użytkownika dane są prawdziwe. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw Użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z serwisu www.e-czytelnia.eu. Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nie odpowiada za udostępnienie przez użytkownika danych rejestracyjnych osobom trzecim i za działania dokonane z użyciem tych danych.

6. Płatności
Dostęp do publikacji zgromadzonych na  stronach e-czytelnia.eu możliwy jest po zasileniu konta, które Uzytkownik zyskuje po zarejestrowaniu, oraz po dokonaniu odpowiedniej opłaty określonej cennikiem opublikowanym w serwisie www.e-czytelnia.eu.

Pozycja "Typ rejestracji" znajdująca się w formularzu rejestracyjnym określa sposób, w jaki Użytkownik będzie dokonywał płatności za dostęp do publikacji.

Status "Osoba prywatna" pozwala na dokonywanie płatności we wszystkich proponowanych formach płatności:

 • karta kredytowa
 • przelew bankowy
 • mTransfer - mBank
 • MultiTransfer - MultiBank
 • BZWBK - Przelew24
 • Płacę z Inteligo
 • Płacę z Nordea
 • Płacę z PKO BP
 • Płacę z BPH
 • Płacę z ING
 • Przelew z Citibanku
 • Przelew z Polbanku
 • Przelew z Kredyt Banku
 • Przelew z BGŻ
 • Przelew z Millennium
 • Przelew z Deutsche Banku
 • Przelew z Raiffeisen Banku
 • Przelew firmowy
 • SMS.

Status "Firma" pozwala na dokonywanie płatności przelewem i uzyskanie potwierdzenia dokonania opłaty w formie faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu rejestracyjnym wpisać wymagane dane.

Płatności dokonywane przelewem wymagają zarejestrowania w systemie księgowym Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, moment zatem udostępnienia zasobów czytelni, w przypadku dokonaniu płatności przelewem może wydłużyć się maksymalnie do trzech dni roboczych.

Użytkownik, po zalogowaniu się w serwisie e-czytelnia.eu, ma dostęp do zestawienia dokonanych przez siebie płatności. Zestawienie zawiera informacje o dacie dokonania płatności, wpłaconej kwocie, rodzaju abonamentu, formie płatności oraz statusie płatności.

Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl, na zasadach określonych w regulaminie www.platnosci.pl

7. Własność intelektualna
Wszystkie elementy serwisu www.e-czytelnia.eu – teksty, grafiki itp. – są własnością Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna lub firm, lub osób fizycznych  współpracujących z Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z e-czytelni.eu bez uzyskania zgody Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna jest zabronione.
Właścicielami praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych publikacjach są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.
Właścicielem praw autorskich do plików z elektroniczną wersją publikacji jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

8. Odpowiedzialność DW MEDIUM
Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu www.e-czytelnia.eu, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W szczególności Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych usług oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych użytkownika.

9. Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych
Dane wpisane podczas rejestracji użytkownika, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie korzystania z serwisu www.e-czytelnia.eu pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników serwisu www.e-czytelnia.eu.

Dane niezbędne do dokonania płatności za pośrednictwem www.platnosci.pl są chronione zgodnie z polityką prowadzoną w tym względzie przez platnosci.pl.

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych wpisanych w konto Użytkownika. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, jest możliwe po kliknięciu w link przesłany wraz z mailem potwierdzającym rejestrację.

Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Niezapowiedzianymi wiadomościami są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do serwisu www.e-czytelnia.eu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. 
Klienci zlecający komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osób znajdujących się na listach adresowych Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ww. informacji, po przesłaniu wiadomości e-mailowej o tytule REZYGNACJA na adres czytelnia@e-czytelnia.eu.

10. Reklamacje
Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail czytelnia@medium.media.pl w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa lub telefonicznie na numer (022) 810-21-24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

11. Inne
Do korzystania z serwisu e-czytelnia.eu niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail czytelnia@medium.media.pl bądź adres pocztowy Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.