Cennik

UWAGA - Wszystkie podane ceny są cenami brutto

CZASOPISMA


Dostęp (dostęp do wybranego czasopisma)

 • Administrator - 10 zł

E-BOOKI

Dostęp  (dostęp do wybranego e-booka)

 • Rekuperatory - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Kolektory słoneczne - dostęp tygodniowy 16 zł
 • Kolektory słoneczne - dostęp miesięczny 20 zł

KSIĄŻKI

Dostęp (dostęp do wybranej książki)

 • Miejscowa wentylacja wywiewna - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Miejscowa wentylacja wywiewna - dostęp miesięczny 19 zł
 • Podstawy projektowania i budowy (...) linii SN - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Podstawy projektowania i budowy (...) linii SN - dostęp miesięczny 9 zł
 • Oświetlenie awaryjne w budynkach (...) - dostęp tygodniowy 10 zł
 • Zespoły prądotwórcze (...) - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Zespoły prądotwórcze (...) - dostęp miesięczny 9 zł
 • Zasialcze UPS zeszyt nr 4 - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Zasialcze UPS zeszyt nr 4 - dostęp miesięczny 14 zł
 • Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia  - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia  - dostęp miesięczny 11 zł
 • Ochrona przeciwporażeniowa - dostęp tygodniowy 8 zł
 • Ochrona przeciwporażeniowa - dostęp miesięczny 23 zł
 • Ochrona odgromowa - dostęp tygodniowy 7 zł
 • Ochrona odgromowa - dostęp miesięczny 16 zł
 • Hydroizolacje w budownictwie - dostęp tygodniowy 12 zł
 • Hydroizolacje w budownictwie - dostęp miesięczny 30 zł